آخرین اخبار : 

مشکلات دشتویل

مردم دشتویل بی‌صبرانه منتظر گازرسانی روستایشان هستند

مردم روستای دشتویل سال‌هاست میزبان دو خط اصلی لوله‌ی گاز می‌باشند، ولی متاسفانه از نعمت گاز برخوردار نیستند. با توجه به نامه‌ای که به تاریخ  ۹۴/۰۸/۱۶ از اداره گاز شهرستان

برخی از مشکلات روستای دشتویل

۱- نداشتن نعمت گازطبیعی (این مشکل در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۲ رفع شد) ۲- نداشتن زمین ورزشی یا سالن ورزشی ۳- آنتن دهی ضعیف همراه اول (این مشکل در ابتدای سال ۹۷