آخرین اخبار : 

مشکلات دشتویل

مردم دشتویل بی‌صبرانه منتظر گازرسانی روستایشان هستند

مردم روستای دشتویل سال‌هاست میزبان دو خط اصلی لوله‌ی گاز می‌باشند، ولی متاسفانه از نعمت گاز برخوردار نیستند. با توجه به نامه‌ای که به تاریخ  ۹۴/۰۸/۱۶ از اداره گاز شهرستان

برخی از مشکلات روستای دشتویل

۱- عدم گازکشی (علی رغم عبور دو خط لوله گاز از داخل روستا) ۲- نداشتن زمین ورزشی یا سالن ورزشی ۳- آنتن دهی ضعیف همراه اول ۴- عدم آنتن دهی