آخرین اخبار : 

انتخابات شوراهای شهر و روستا

نتایج شمارش آرا (انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶)

 نتایج نهایی آرا پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای دشتویل به شرح زیر است: نفر اول: آقای جواد کوچکی پور  ۱۵۳ رای نفر دوم : آقای مهدی آقاجانی ۱۴۸ رای

نتایج شمارش آرا (انتخابات خرداد ۱۳۹۲)

اسامی نفرات اول تا سوم چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای دشتویل به شرح زیر است: نفر اول: آقای مهدی آقاجانی ۱۵۲ رای نفر دوم : آقای بهنام غلامی ۱۱۶