آخرین اخبار : 

مشکلات روستا

برخی از مشکلات روستای دشتویل

۱- عدم گازکشی (علی رغم عبور دو خط لوله گاز از داخل روستا) ۲- نداشتن زمین ورزشی یا سالن ورزشی ۳- آنتن دهی ضعیف همراه اول ۴- عدم آنتن دهی