آخرین اخبار : 

تغییر شماره تلفن های دشتویل برای بار دوم!

مردم دهستان دشتویل که چند روزی بود شماره تلفن هایشان طبق طرح سراسری همکدی تغییر کرده بود باز هم به یک باره  شاهد تغییرات در شماره تلفن های خود شدند که این تغییرات موجب سردرگمی اهالی شده و متاسفانه این تغییرات حتی در سایت شرکت مخابرات هم اعمال نشده بسیاری از افراد هنوز  شماره تلفن منزل خود را نمی دانند و اگر به سایت مخابرات و نرم افزارهای هم کدی هم مراجعه کنند همان تغییرات اولیه ی شماره تلفن را مشاهده می کنند که این نیز بر سردرگمی مردم  می افزاید.

امیدواریم دیگر شاهد تغییرات در شماره تلفن ها نباشیم با این حال ما منتظر سومیش هستیم هیچ جا نمیریم همین جا هستیم!!!!!!!!!!!!

 شماره تلفن های روستا (در ۴ رقم آخر)؛ رقم اول  که از ۳ به ۷ تبدیل شده بود در رقم دوم نیز منهای ۲ صورت گرفته که به عبارتی عدد ۲ تبدیل به صفر، عدد ۳ تبدیل به ۱، عدد ۴ تبدیل به ۲، عدد ۵  تبدیل به ۳ و عدد ۶ تبدیل به ۴ شده است. 

مثال:

* ←  ۷۲۰۰ ۳۴۶۸   به  ۷۰۰۰ ۳۴۶۸

* ←  ۷۳۰۰ ۳۴۶۸    به  ۷۱۰۰  ۳۶۴۸

* ← ۷۴۰۰ ۳۴۶۸   به   ۷۲۰۰ ۳۶۴۸

* ← ۷۵۰۰ ۳۴۶۸   به  ۷۳۰۰  ۳۶۴۸

* ← ۷۶۰۰ ۳۴۶۸   به  ۷۴۰۰  ۳۴۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *